Service & Retouren - Dutch

Klantenservice: +32 56 257 665

Onze producten

Intro image

Service & Retouren

CDS AUTOMATEN streeft naar een hoge mate van klantentevredenheid. We kunnen echter geen volledig einde maken aan gebreken en klachten. Daarom hebben wij een garantiesysteem ontwikkeld dat ons in staat stelt uw tevredenheid te overtreffen. Gelieve er rekening mee te houden dat aan bepaalde voorwaarden moet worden voldaan om deze dekking effectief te laten zijn.

De wettelijke garantietermijn, zoals voorzien in de artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek, is volledig van toepassing op deze overeenkomst. Elke koper heeft dus het recht om de geleverde producten te herstellen of te vervangen indien hij een gebrek in de geleverde producten ontdekt, op voorwaarde dat aan de voorwaarden van de wettelijke garantie is voldaan. De consument geniet ook een wettelijke garantie van twee (2) jaar (artikel 1649bis - 1649quinquies van het Belgisch Burgerlijk Wetboek). Er is geen garantie indien de koper op het moment van de verkoop op de hoogte was van de gebreken.

Als het product zichtbaar defect is en de ontvanger dit defect waarneemt, moet hij een claim indienen. De koper moet CDS AUTOMATEN schriftelijk en op een expliciete, ondubbelzinnige en gemotiveerde wijze op de hoogte brengen van deze klachten. Dit moet gebeuren binnen veertien (14) kalenderdagen na levering.

Het product dient te worden geretourneerd in de originele staat, inclusief verpakking, accessoires en documentatie, en altijd vergezeld van de originele factuur of een geldig betalingsbewijs. Het terugsturen van een bestelling is altijd op risico van de koper. Deze terugzending dient plaats te vinden binnen veertien (14) kalenderdagen na bevestiging door CDS AUTOMATEN.

Service procedure

(GEEN MACHINES PRO)

CDS AUTOMATEN heeft een eigen technische afdeling. In geval van een panne of storing kan de klant eerst onze technische dienst bellen of mailen via onze contactpagina om advies te krijgen dat kan helpen om het probleem op te lossen. (Gratis service, exclusief communicatiekosten)

Tel: +32 (0)56 257 665
Mail: info@homebarista.be

RETOURADRES:

CDS AUTOMATEN bv (HOMEBARISTA)
Mont Galloisstraat 60
BE-7700 MOESKROEN


1. IN GARANTIE (2 JAAR)

Als er geen oplossing is gevonden per e-mail of telefoon, dient u een retourverzoek met een kopie van uw aankoopfactuur in te dienen via onze contact/mail/e-mail pagina. Na bevestiging van ons, kan u uw defect artikel naar ons opsturen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade die veroorzaakt wordt tijdens het terugsturen van de apparatuur.

Na ontvangst van het artikel wordt de apparatuur door onze technische dienst onderzocht. Als er inderdaad sprake is van een defect, dan is de volledige reparatie op onze kosten. De reparatie wordt uitgevoerd binnen 10 tot 30 werkdagen na ontvangst van de apparatuur. De kosten voor het retourneren van uw apparatuur zijn voor onze rekening.

REPARATIESERVICE ONDER GARANTIE;
 • reparatie en arbeid
 • kosten onderdelen
 • transportkosten
DE GARANTIE VAN 2 JAAR OP ONDERDELEN EN ARBEID IS NIET VAN TOEPASSING BIJ;
 • verbruiksartikelen (anti-kalksteenpatroon, dichting, douchettes, slijpschijf, batterijen,....)
 • schade veroorzaakt door normale slijtage
 • blootstelling aan vocht, vuur, aardbevingen of andere externe oorzaken
 • val van het apparatuur
 • onderbrekingen die zich voordoen als gevolg van een - zelfs geringe - transformatie of wijziging van de apparatuur
 • elke technische interventie door een persoon die niet door ons bedrijf wordt erkend
 • gebruik niet in overeenstemming met de verstrekte instructies en informatie
 • fouten in de bediening
 • gebrek aan onderhoud en de gevolgen daarvan (kalksteen,...)

  Indien de apparatuur na inspectie helaas niet onder de garantie valt, verwijzen wij u naar het onderstaande artikel "niet-gegarandeerde uitrusting".

2. NIET-GEGARANDEERDE UITRUSTING

Als er geen oplossing is gevonden per e-mail of telefoon, dient u een retourverzoek met een kopie van uw aankoopfactuur in te dienen via onze contact/mail/e-mail pagina. Na bevestiging van ons, kan u uw defect artikel naar ons opsturen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade veroorzaakt tijdens het terugsturen van de apparatuur.

Na ontvangst van het artikel wordt de apparatuur door onze technische dienst onderzocht. Een prijsofferte met de kosten voor het herstellen van de apparatuur wordt u binnen 10 werkdagen toegezonden. De reparatie wordt uitgevoerd binnen 10 tot 30 werkdagen na de datum van de bevestiging van de offerte en na betaling.

Indien u de offerte weigert, wordt € 50.00 inclusief BTW in rekening gebracht voor de offertekosten, tenzij u besluit een nieuwe aankoop te doen op onze website ter waarde van de offertekosten. U heeft 10 werkdagen de tijd om uw apparatuur op te halen of een verzoek in te dienen om uw apparatuur op uw kosten terug te laten sturen.

Service Pro procedure

(ENKEL MACHINES PRO)

CDS AUTOMATEN heeft een eigen technische afdeling. In geval van een panne of storing kan de klant eerst onze technische dienst bellen of mailen via onze contactpagina om advies te krijgen dat kan helpen om het probleem op te lossen. (Gratis service, exclusief communicatiekosten)

Tel: +32 (0)56 257 665
Mail: info@homebarista.be

RETOURADRES:

CDS AUTOMATEN bv (HOMEBARISTA)
Mont Galloisstraat 60
BE-7700 MOESKROEN

1. IN GARANTIE (1 JAAR)

Als er geen oplossing is gevonden per e-mail of telefoon, dient u een retourverzoek met een kopie van uw aankoopfactuur in te dienen via onze contact/mail/e-mail pagina. Na bevestiging van ons, kan u uw defect artikel naar ons opsturen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade die veroorzaakt wordt tijdens het terugsturen van de apparatuur.

Na ontvangst van het artikel wordt de apparatuur door onze technische dienst onderzocht. Als er inderdaad sprake is van een defect, dan is de volledige reparatie op onze kosten. De reparatie wordt uitgevoerd binnen 10 tot 30 werkdagen na ontvangst van de apparatuur. De kosten voor het retourneren van uw apparatuur zijn voor onze rekening.

REPARATIESERVICE ONDER GARANTIE;
 • reparatie en arbeid
 • kosten onderdelen
 • transportkosten

2. NIET-GEGARANDEERDE UITRUSTING

 • verbruiksartikelen (anti-kalksteenpatroon, dichting, douchettes, slijpschijf, batterijen,....)
 • schade veroorzaakt door normale slijtage
 • blootstelling aan vocht, vuur, aardbevingen of andere externe oorzaken
 • val van het apparatuur
 • onderbrekingen die zich voordoen als gevolg van een - zelfs geringe - transformatie of wijziging van de apparatuur
 • elke technische interventie door een persoon die niet door ons bedrijf wordt erkend
 • gebruik niet in overeenstemming met de verstrekte instructies en informatie
 • fouten in de bediening
 • gebrek aan onderhoud en de gevolgen daarvan (kalksteen,...)

PRIJS VAN DE TECHNISCHE DIENST (INCLUSIEF ALLE BELASTINGEN)

Reparatiekosten: Volgens raming na inspectie van de apparatuur

Reiskosten voor pechverhelping bij Domicile Express alleen in België: (Uitgangspunt volgens het adres van CDS Automaten)

 • Zone 1 - 0 tot 20 km: € 49.00 excl. BTW
 • Zone 2 - 20 tot 50 km: € 68.00 excl. BTW
 • Zone 3 - 50 tot 70 km: € 89.00 excl. BTW
 • Zone 4 - 70 tot 100 km: € 109.00 excl. BTW
 • Zone 5 - BXL/100 tot 150 km: € 135.00 excl. BTW
 • Zone 6 - +150 km: € 160.00 excl. BTW

Onze tarieven voor werk in control:

 • eerste 30 minuten: € 49.00 excl. BTW
 • per extra 10 minuten: € 10.00 excl. BTW

HERROEPINGSRECHT

Elke Consument kan zijn herroepingsrecht uitoefenen indien aan de volgende voorwaarden is voldaan, overeenkomstig artikel VI.47 van het Belgisch Economisch Wetboek. Het herroepingsrecht geeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen of kosten te ontbinden indien hij na de levering niet tevreden is over het product. De Consument dient zijn herroepingsrecht uit te oefenen binnen veertien (14) kalenderdagen na de dag volgend op de levering van het product.

Overeenkomstig artikel VI.53 van het Wetboek van Economische Wetgeving kan de consument zijn herroepingsrecht niet uitoefenen in volgende gevallen:

 • dienstverleningsovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst
 • indien de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en met de erkenning dat hij zijn herroepingsrecht verliest wanneer de overeenkomst volledig door de handelaar is uitgevoerd (artikel VI.53, lid 1°)
 • bij levering van goederen die snel kunnen bederven of verouderen (artikel VI.53.4°)
 • bij levering van verzegelde goederen die zich om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet lenen voor terugzending en die na levering niet verzegeld zijn (artikel VI.53.5°)
 • wanneer de geleverde goederen van nature na levering onafscheidelijk vermengd zijn met andere goederen (artikel VI.53.6°)
 • overeenkomsten waarbij de consument de ondernemer uitdrukkelijk heeft verzocht om dringende reparaties of onderhoud uit te voeren
 • bij levering van verzegelde audio- of video-opnamen of computersoftware die na levering niet zijn verzegeld (art. VI.53.9°)
 • bij levering van een krant of tijdschrift (artikel VI.53.10°)
 • bij levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager wordt geleverd indien de consument met de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de consument is begonnen en de erkenning dat hij zijn herroepingsrecht verliest (artikel VI.53.13°)

De Consument dient de producten aan CDS AUTOMATEN te retourneren van zodra hij van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en in ieder geval binnen veertien (14) kalenderdagen na de kennisgeving. De terugzending kan alleen worden gedaan door een geautoriseerde vervoerder. In alle gevallen draagt de consument alle kosten en risico's van voorlopige hechtenis. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht in overeenstemming met de bovenstaande voorwaarden, zal CDS AUTOMATEN de terugbetaling van het daadwerkelijk betaalde bedrag voor het product waarborgen.

De terugbetaling vindt plaats via dezelfde betaalmethode als die welke u voor de eerste transactie heeft gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen. Elke prijsverlaging als gevolg van een promotiecode, kortingscode of voucher zal proportioneel worden terugbetaald in de vorm van een krediet aan de Koper, op voorwaarde dat de promotie- of kortingsvoorwaarden dit uitdrukkelijk toestaan.

Intro image

Schrijf je in
op onze nieuwsbrief